Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą KONKURS

Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą KONKURS

Styczeń 26, 2015 | Opublikowano przez 2 komentarze

Choć w miarę swoich możliwości staram się gotować posiłki dla swoich dzieci, to cieszę się, że w razie kryzysowych sytuacji mam przysłowiowego pewniaka po którego mogę sięgnąć, i nie martwić się, że moje dziecko je przysłowiowe  byle co! Produkty marki HIPP były z nami zarówno kiedy, to Karina była małym bobasem, tak więc kiedy Noama dieta zaczęła się rozszerzać oczywiste było to, że to właśnie po ich produkty sięgniemy. Cennie sobie Hipp między innymi za to, że posiadają znaczek BIO co oznacza, że zostały one przygotowane ze starannie dobranych składników z gospodarstw ekologicznych i dokładnie przebadanych – jeszcze bardziej szczegółowo niż przepisy prawne tego wymagają. Obiadki, wafelki ryżowe czy tez batoniki owocowe bez dodatku cukru znane były nam już od dawna, za to musy owocowe w tubkach odkryliśmy dopiero teraz. Musy zostały wzbogacone w witaminę C i nie zawierają dodatku cukru – to doskonała alternatywa dla słodyczy i wartościowa przekąska, która posmakowała również Karinie. Produkty marki HIPP towarzyszą nam przy każdych możliwych wyjściach czy też wyjazdach. Dzieci w wieku Noama powinny otrzymywać posiłki o wysokiej wartości odżywczej, a nie wszystkie potrawy z „rodzinnego stołu” są dla nich odpowiednie. W takich właśnie sytuacjach sięgamy po Junior BIO Obiadek HiPP to doskonała propozycja dla małego smakosza: pyszne i różnorodne dania podane w praktycznych miseczkach, dostępne w kilku wariantach smakowych.  Dania Junior BIO Obiadek HiPP to produkty, których wartość odżywcza i skład zostały dostosowane do szczególnych potrzeb żywieniowych małych dzieci, ponadto są delikatnie przyprawione ziołami. A kiedy dodatkowo widzę jak ze smakiem moje dziecko zjada posiłek, wiem że wybrałam dobrze.

 

_DSC47291

_DSC49111

_DSC47451

_DSC49131

_DSC47261

Specjalnie dla czytelników bloga www.swiatkarinki.pl wraz z marką HiPP przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są:

  1. box z łyżeczkami, box na przekąski, kubeczek, teczuszka maluszka oraz broszura BIO
  2. mus jabłka-banany

 

ZASADY KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW:

„Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą”

 

  1. Organizatorem Konkursu jest Aneta Kowalska autorka bloga www.swiatktarinki.pl zwana dalej „Organizatorem”.

 

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest HiPP Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, kapitał zakładowy 850.000 PLN, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.

3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku.

4. Konkurs odbywa się w dniach od 26.01.2015r do 07.02.2015r. stycznia 2015 r. do godziny 23:59.

5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu” na adres kontakt@swiatkarinki.pl a także posiadać konto na Facebooku.

6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu zdjęcia dziecka z produktem spożywczym marki HiPP (dalej: Praca Konkursowa) na profilu na Facebooku należącym do Organizatora.

7. Uczestnik Konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć.

8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:

1)    praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,

2)    posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,

3)    wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”,

4)    uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”.

9. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP” licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:

1)    trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,

2)    tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w wykonanej Pracy Konkursowej,

3)    utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4)    obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,

5)    rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10.  Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzcę Konkursu.

11.  Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca Konkursowa zdobyła największe uznanie Organizatora.

12.  O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody.

13.  W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe na adres kontakt@swiatkarinki.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora.

14.  W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

grafika konkursowa

Tagi: ,

Kategoria: ,

Autor: Świat Karinki

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *